aotea pacific top

การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

 • AR

  AHCC รอยัลเจลลี่และลิปิดจากเห็ดกระดุมบราซิล
  250mg x 400 เม็ด
  NZ$170.00
  (ไม่รวมภาษี*)
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  AHCC รอยัลเจลลี่และลิปิดจากเห็ดกระดุมบราซิล

 • PREMIUM AKG25 ARAWA EXTRACT

  น้ำมันตับปลาฉลาม มีสารอัลคอกซี่กลีเซอรอลมากกว่า 25%
  400mg x 180 แคปซูล
  NZ$110.00
  (ไม่รวมภาษี*)
  *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  น้ำมันตับปลาฉลาม มีสารอัลคอกซี่กลีเซอรอลมากกว่า 25%

international shipping

Cart

Your cart is empty.