aotea pacific top

ข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้จะกำกับการใช้งานร้านค้าออนไลน์ของ AOTEA Pacific ท่านสามารถเข้าถึงข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ได้ทุกเวลาที่ด้านล่างของหน้าเว็บไซต์

การซื้อของจาก Aotea Pacific Ltd

การสั่งซื้อใดๆ ที่ท่านดำเนินการตามวิธีการที่มีการอธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงว่าท่านจะทำการซื้อสินค้าใดๆ ตามราคาที่ได้โฆษณาไว้ (รวมถึงค่าส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆ) ในเว็บไซต์นี้เมื่อเวลาที่ท่านสั่งซื้อ บริษัทจะรับรายการสั่งซื้อเฉพาะทางออนไลน์และเมื่อยังมีสินค้าอยู่ในสต็อกเท่านั้น ท่านทราบว่าเมื่อสั่งซื้อสินค้า ท่านตกลงที่จะชำระยอดรวมทั้งหมด โปรดทราบว่าสินค้าที่ยังอยู่ใน “ตะกร้าสินค้า” และยังไม่ได้ชำระเงินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากสินค้าที่ท่านสั่งซื้อหมด เราจะติดต่อท่านเพื่อคืนเงินหรือแจ้งวันส่งสินค้าใหม่แก่ท่าน

ราคา

ราคาทั้งหมดที่อยู่บนร้านค้าออนไลน์เป็นสกุลเงินนิวซีแลนด์ดอลล่าร์ (NZD) ราคาทั้งหมดปลอดภาษีสินค้าและบริการของรัฐบาลนิวซีแลนด์ (GST) เฉพาะลูกค้าจากนิวซีแลนด์เท่านั้นที่จะมีการบวกเพิ่มภาษี GST เข้าไปในทุกรายการเมื่อทำการชำระเงิน ราคาสินค้าทั้งหมดถูกต้อง ณ เวลาที่มีการตีพิมพ์ อย่างไรก็ตาม บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลา

ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน

AOTEA Pacific Ltd พนักงาน ผู้รับเหมา หรือตัวแทน จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การร้องเรียน ค่าใช้จ่าย ต้นทุน (รวมถึงค่าใช้จ่ายด้านกฏหมาย) หรือ ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่ได้ใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ หรือ ความเชื่อถือในข้อมูลบนเว็บของท่าน (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากความละเลยของ AOTEA Pacific Ltd หรือในทางกลับกัน) บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือราคาบนเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลา และถอดถอนสินค้าใดๆ ออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาหากจำเป็น

ความเป็นส่วนตัวของท่าน

โปรดดูที่ AOTEA Pacific นโยบายความเป็นส่วนตัว

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งบางเว็บไซต์อาจมีเนื้อหาที่ไม่ถูกต้องหรือน่าท้วงติง บริษัทไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ผู้นำเสนอแสดงอยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นได้ บริษัเพียงจัดหาการเชื่อมโยงไว้เพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้นและเราไม่ได้เป็นผู้รับรองเว็บไซต์เหล่านั้น

การใช้งานระหว่างประเทศ

เว็บไซต์ของเราจัดทำขึ้นเพื่อผู้ใช้ในประเทศนิวซีแลนด์เท่านั้น หากท่านเข้าเว็บไซต์และบริการจากสถานที่อื่นนอกประเทศนิวซีแลนด์ ถือว่าท่านเป็นผู้ริเริ่มการใช้งานด้วยตัวท่านเองและท่านจะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่นของท่าน

ลิขสิทธิ์

บริษัทเป็นเจ้าของเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในเว็บไซต์นี้และได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร และกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอื่นๆ บริษัทให้สิทธิ์ในการใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น

international shipping

Cart

Your cart is empty.